پست های ارسال شده در اسفند سال 1393

اخبار پاریس: در صورت لغو تحریم ها، اثرگذاری ایران در کاهش آثار تغییرات آب و هوا

ایراد سخنرانی و پاسخ به سئوالات در نشست آکادمی دیپلماسی بین المللی پاریسدر این نشست که جمعی از دیپلمات ها ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 42 بازدید