اقتصاد سبز و شرکت های دانش بنیان

برنامه ریزی مشترک برای حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه محیط زیست، تسهیلات برای به کارگیری فن آوری های سبز از جمله توافق های در حال اجراست .

روز سه شنبه از پارک فن آوری پردیس بازدید داشتم. شرکت های مختلف فعال در حوزه های مربوط به کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت پسماند و دهها زمینه کاری دیگر مورد توجه قرار می گیرند. دکتر ستاری تاکید داشت: اراده دولت برای حمایت از فن آوری های نوین جدی است. از ظرفیت های جوانان تحصیل کرده و کارآفرین در این زمینه استفاده خواهد شد.

پیش به سوی اقتصاد سبز.

/ 0 نظر / 16 بازدید