پیامی از شهیدان

پریشب به مراسم اختتامیه دومین جشنواره محیط زیست شهری رفتم. هنگام بازدید از فعالیت ها به غرفه ای برخوردم که در اقدامی ابتکاری به گرفتن فال از وصیت نامه شهدا برای مراجعین و علاقمندان می پرداخت. به این شکل که فردی پشت مانیتور نام شما را می پرسید و پس از تایپ آن برگه ای از میان دهها وصیت نامه شهدا که به رایانه سپرده شده بود به نام شما از پرینتر خارج می شد.

نیت کردم. نیتم البته شخصی نبود و متاثر از دل نگرانی هایم جنبه عمومی داشت ... و این هم پاسخ فال و تفال من که به نظرم فال همه ماست:

 ای اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید که پیروز و رستگار گردید.

 

/ 0 نظر / 53 بازدید