داستان دو پارک؛ قزی و پردیسان

 بنابراین پس از اینکه خبرنگاران کپی مصوبه دولت درباره فروش پارک پردیسان را در اختیارم قرار دادند آن را در جلسه علنی مطرح کرده و به رویت سایر اعضا رساندم. اعضای شورا نیز طرحی آماده کرده و طی آن از دولت خواستند مصوبه را لغو نماید. البته این روند در مراحلی مورد مخالفت یا مماشات نمایندگان طرفدار دولت قرار گرفت و باعث تعویق کار شد. آنها خواستار حضور نماینده دولت در جلسه مربوطه شورا بودند تا درباره موضوع توضیح دهد. نماینده سازمان حفاظت محیط زیست نیز ضمن انکار قصد فروش پارک پردیسان مدعی عدم تصویب نهایی این طرح بود. از طرف دیگر سازمان های غیردولتی و رسانه های مستقل نیز قویا نسبت به فروش پارک اعتراض داشتند. در نهایت شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه ای خواستار لغو فروش پارک پردیسان شد، اما از آنجا که خبرها حاکی از فعالیت عمرانی و حضور مشتری در داخل پارک بود، همزمان شکایتی علیه دولت جهت رد مصوبه شورای شهر به دیوان عدالت اداری توسط تعدادی از اعضای شورا ارایه شد و دیوان نیز بر توقف اجرای مصوبه فروش پارک رای داد. خوشبختانه تصویب نامه شورا و رای دیوان عدالت خیال فعالان و دوستداران محیط زیست را راحت کرد، اگر چه هنوز برخی گزارش های تصویری خبرنگاران حاکی از احداث دیواری در میان پارک و سبب نگرانی است.

به هر حال، آنچه در استانبول اتفاق افتاد واکنش طبیعی مردم به رویکردی خطرناک است که تجارت و اقتصاد را در مقابل محیط زیست و طبیعت شهری قرار می دهد. اما مورد مشابه آن در تهران با مقاومت شورای شهر و اقدام به موقع دستگاه قضایی که سبب عقب نشینی دولت از موضع فروش پارک شد، نتیجه ای مثبت داشت و مسئله پارک پردیسان بدون هر گونه تشنج آفرینی فعلا ختم به خیر شده است.

این یادداشت در روزنامه بهار 19 خرداد منتشر شده است.

/ 0 نظر / 30 بازدید