دیدار با فابیوس

در دیدارم با آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که در محل سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، با اشاره به ریاست اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوایی (کوپ 21) در آذرماه سال جاری از سوی فرانسه تاکید کردم که توافق نامه احتمالی آینده باید به گونه ای تنظیم شود که منافع کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را تامین کند و پیشنهاد کردم که به منظور دستیابی به موفقیت بیشتر در این اجلاس، گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و جایگزین سوخت های فسیلی در جهان در کنفرانس پاریس مورد حمایت قرار گیرد.

آقای فابیوس هم با اظهار امیدواری برای توافقی قوی در جلوگیری از افزایش دمای زمین، گفت: هدف فرانسه جلب حمایت تمامی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در دستیابی به اهدافی جامع و قابل قبول همه کشورها در زمینه تغییرات آب و هوایی و مقابله با افزایش دما و انتشار گازهای گلخانه ای است.

 

/ 0 نظر / 124 بازدید