سیره علوی از زبان روحانی

همه گرفتاری های کشورو مردم به نوعی در جلسات دولت مطرح می شود. از مسایل مختلف اقتصادی و زیست محیطی تا قیمت ها و اشتغال و یارانه ها، و یا هجمه رسانه های خاص به دولت به عناوین مختلف و غیرمنطقی. امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت در میان این همه و برخی اخبار ناگوار، دکتر روحانی اشاره مهمی به سیره علی بن ابیطالب (ع) کرد که بازگویی آن را مفید می دانم. 
 
رییس جمهور مطلبی از امام علی (ع) را نقل کرد که حتی درجاهلیت قبل از اسلام اگر کسی یا قومی بر زنان دست بلند می کرد، کاری بسیار مذموم انجام داده و مورد نکوهش قرار می گرفت. 
 
دکتر روحانی گفت: حضرت علی در مناقشه صفین تاکید بسیار فراوان داشتند که حرمت بانوان حفظ شود و هیچگونه برخوردی با آنان صورت نگیرد. چنانچه نظر ایشان در مورد اسرا و زندانیان اینچنین بوده و حتی در مورد ابن ملجم که بدترین مثال می تواند باشد، سفارش به مراعات وضعیت زندانی و رسیدگی به او داشتند. 
 
رییس جمهور گفت ما به عنوان کسانی که داعیه پیروی از امیرالمومنین را داریم نمی توانیم نسبت به این نکات در منش و نیز در حکمفرمایی بی توجه باشیم. 
 
... و البته مطالب دیگری گفته شد که مجالش اینجا نیست. 
 
امروز یک بار دیگر برایم یادآوری شد که روحانی یک حقوقدان است؛ یک حقوقدان مسلمان.
/ 2 نظر / 7 بازدید
مجید خانبازی

با با سلام احترام و به امید بهبودی سرکار از خداوند رحمان همواره از صدر اسلام زنان از احترام خاصی برخوردار بوده است که در قران کریم سوره نسا نشان از جایگاه ایشان دارد و در دین اسلام حضرت فاطمه(ع) بعنوان مادر دین تشیع می باشد که نقطه وصل حضرت علی (ع)به پیامبر (ص) همه امامان بعد از حضرت علی(ع) از فرزندان ونوادگان آن حضرت بوده اند

به رنگ حقوق

با سلام و آرزوی بهبودی کامل برای سرکارعالی که از مدیران موفق دولت تدبیر و امید هستید.