امنیتی برای غارتگران طبیعت باقی نمی ماند

7 اسفند 93

دیروز خط تماس مستقیم ١۵۴٠ سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رسانه های جمعی افتتاح شد. با توجه به اهمیت ارتباط دو طرفه با مردم و اطلاع رسانی آگاهانه در خصوص تخلفات و مخاطرات زیست محیطی، این خط پس از ماه ها تنظیمات مخبراتی و اینترنتی آماده پاسخگویی شد. آنجا توضیح دادم که ما هم اکنون از طریق اخبار و اطلاعات ارایه شده توسط مردم از طریق شبکه های مجازی و اجتماعی مانند همین صفحه اقدام می کنیم و مردم در کشف تخلفات به ما کمک های زیادی می کنند. ولی باید ارتباط را متنوع و گسترده کنیم تا مشخص شود که مردم خود نگهبان طبیعت ایران هستند. این افتتاح قرار بود چند ماه قبل انجام شود ولی چون مشخص شد ایرادات فنی دارد، تا دیروز به تاخیر افتد تا کار تکمیل شده و درست تحویل مردم دهیم. 

از طرفی هم بازرسی سازمان، ماه گذشته به طور محرمانه مرا در جریان کشف شبکه بزرگ قاچاق حیات وحش قرار داد. پس از مدت ها تعقیب و تلاش های پر مخاطره به همراه اداره آگاهی و نیروی انتظامی یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق، فروش و صادرات اجزای حیات وحش کشف و طی هفته های قبل متلاشی شد و متخلفان با همکاری قوه قضایه دستگیر شدند. 
قاچاق حیات وحش متاسفانه در دنیا بسیار گسترده شده و شبکه های زیادی به این تجارت کثیف مبادرت می ورزند. خوشحالم که با همت مسؤلین این بخش ها در سازمان و دستگاه های مختلف توانستیم گامی در جهت مقابله با این تخلف برداریم که البته مانند مقابله با زمین خواری ادامه دار است. متخلفین بدانند سازمان حفاظت محیط زیست با شکار غیر مجاز و قاچاق حیات وحش با قدرت برخورد خواهد کرد و امنیتی برای غارتگران طبیعت باقی نمی ماند. محیط بانان، بازرسان و همکاران نیروی انتظامی در مقابل هیچ تهدید و تطمیع کوتاه نیامده و مقتدرانه از حقوق طبیعت ایران دفاع می کنند.

/ 1 نظر / 33 بازدید
محیط بان

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]