انتخاب رییس جدید شورای شهر چهارم، تداوم پیام 24 خرداد 92

اکنون با انتخاب شایسته ایشان به‌عنوان رییس شورای اسلامی شهر تهران امید است تحولاتی جدی در فضا و سازمان شورای شهر و نیز نحوه تعامل و نظارت شورا بر عملکرد مدیریت شهری رخ دهد. در مدیریت سازمان شورا، انتظار می‌رود به جای نگاه انقباضی و محدودیت‌های موجود، فضا برای تخصصی‌تر شدن کار شورا در موضوعات مختلف و متنوع مدیریت شهری و به‌کارگیری طیف وسیع‌تری از نخبگان و مشاوران صورت گیرد.

همچنین بها دادن و اصالت بخشی به نقش سازمان‌های مردم نهاد و شورایاری‌ها در فرآیندهای تصمیم‌سازی، جلب مشارکت مردم و نظارت، جزو انتظارات کنونی جامعه از ریاست نوین شوراست. از طرف دیگر تقویت اهرم نظارت به صورت فرآیندی کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند که بتواند تمامی ابعاد مدیریت شهری اعم از شهرداری یا دولت را براساس قوانین و برنامه‌ها با شاخص‌های کمی و کیفی رصد و ارزیابی‌کند، اهمیت دارد و لازم است ساز وکارهای تحقق مدیریت یکپارچه و پایدار شهری با هدف شکوفایی و تعالی شهروندان ایجاد شود.

تعامل رییس جدید شورای شهر تهران با قوای سه‌گانه نیز می‌تواند برای تقویت جایگاه شوراها و تضعیف تلاش‌ها و نگاه‌های حذفی و افراطی در مقابل فعالیت شوراها در سراسر کشور مفید باشد و جایگاه آسیب دیده شوراها را تا حدی ترمیم کند. چنانچه مدیریت دموکراتیک جلسات شورا و اجازه طرح دیدگاه‌های مختلف به‌ویژه با ترکیب شورای چهارم، حفظ انسجام، جهت‌گیری و رعایت آیین‌نامه، همچنین نقدپذیری روزافزون نیز از ریاست جدید شورای شهر انتظار می‌رود.

امروز انتخاب آقای احمد مسجدجامعی به ریاست شورای شهر تهران تجلی دوباره پیام و خواست مردم در انتخابات 24 خرداد برای اصلاح و اعتدال بوده و امید است با حضور ایشان ملزومات ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تهرانی فراهم شود.


/ 0 نظر / 9 بازدید