نوروز 1391 مبارک

آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقص آ
چون یوسف اندر آمد، مصر و شکر به رقص آ

چوگان زلف دیدی، چون گوی در رسیدی
از پا و سر بریدی، بی پا و سر به رقص آ
تیغی به دست خونی، آمد مرا که چونی
گفتم بیا که خیر است، گفتا نه، شر، به رقص آ
 پایان جنگ آمد، آواز چنگ آمد 
یوسف ز چاه آمد، ای بی هنر به رقص آ

تا چند وعده باشد؟ وین سر به سجده باشد؟
هجرم ببرده باشد رنگ و اثر؟ به رقص آ
 کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی
کای بی خبر فنا شو، ای با خبر به رقص آ
طاووس ما در آید، وان رنگ ها بر آید
با مرغ جان سراید: بی بال و پر به رقص آ
                                                    «مولانا»
                                                                                   نوروزتان پایدار و پیروز
/ 0 نظر / 30 بازدید