جنگل مازیچال و هنرمندان دوستدار محیط زیست

هفته گذشته ملاقاتی با تعدادی از هنرمندان، از جمله خانم های هنرمند سینما داشتم که نمایندگی 130 امضاء کننده نامه نجات جنگل مازیچال به رییس جمهور را برعهده داشتند. ضمن تشکر ازمسئولیت پذیری و دلسوزی اهالی فرهنگ و هنر نسبت به حفظ محیط زیست به ویژه جنگل های کشور که امروزه با تهدیدهای بسیاری مواجه است، درخواست کردم تا برای نجات زیست بوم سبز و آسیب پذیر ایران از دست سودجویان و زمین خواران، زنجیره ای حفاظتی تشکیل دهند.

 
متاسفانه تخریب محیط زیست، جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری چنان در ابعاد متفاوت رواج یافته که هوشیاری، مطالبه و جریان سازی مردم بومی و گروه های مرجع همچون هنرمندان می تواند ضامن توقف این روند باشد.

/ 0 نظر / 102 بازدید