تلاش برای مدیریت منابع آب کارون

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 50 کارگاه عملیاتی تسطیح اراضی، زهکش زیر زمینی و اجرای کانالت و دیگر زیرساخت ها در خوزستان فعال هستند. همچنین هفت کارگاه پشتیبان کانالتسازی در کنار این کارگاهها مشغول به کارند.
وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشانکرد: با توجه به روند اجرای این طرح ماهانه 3500 تا 4000 هکتار از اراضی اجرا شده در اختیار کشاورزان قرار میگیرد و امیدواریم با تجهیز و فعالسازی کارگاههای دیگر، این روند به 8000 هکتار در ماه برسد.
وی گفت: اجرای موفقیت آمیز طرح 550 هزار هکتاری افزایش تولیدات کشاورزی، بالارفتن راندمان آب و در نهایت افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

/ 0 نظر / 31 بازدید