مصوبه دولت یازدهم: حداکثر امتیاز سختی کار برای محیط بانان

روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت پرداخت فوق العاده سختی شرایط کار محیط بانان که سقف آن 3 هزار امتیاز است به طور کامل به تصویب رسید. این مصوبه در بهبود دریافتی و معیشت محیط بانان تاثیر گذار خواهد بود.
در یک سال و نیم گذشته البته اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته که از جمله از سر گیری تعیین و پرداخت حق الکشف به محیط بانان بوده و بر این اساس هر محیط بانی که موفق به کشف جرمی شود، حق الکشف دریافت می کند.
محیط بانان همواره با خطرهای زیادی مانند درگیری مسلحانه، عبور از مسیرهای سخت، مناطق بیابانی،کوهستانی، مواد سمی، تله های انفجاری و آتش سروکار دارند، بنابراین حمایت از آنها جزو برنامه های اصلی دولت یازدهم است. 
در سال 93 حدود 850 محیط بان دوره های آموزشی را نیز گذراندند و این روند همچنان ادامه دارد. به علاوه اجرای درجه بندی محیط بانان که در چند سال گذشته متوقف شده بود، در یک سال و نیم گذشته از سرگرفته شده است. محیط بانان بر اساس آیین نامه ستاد یگان حفاظت محیط زیست می بایست درجه بندی شوند و بر این پایه به درجه سر محیط بان و یا رییس یک پارک ملی برسند که این امر نیز می تواند در ارتقای انگیزه خدمت و بهبود شرایط معیشتی ایشان موثر باشد. 
تجهیز محیط بانان هم از دیگر اقداماتی است که انجام شده، اگر چه هنوز راه زیادی در پیش داریم اما تاکنون در حد توان موفق به تجهیز برخی محیط بانان به موتورسیلکت و خودروهای مخصوص شده ایم، همچنین در برخی از مناطق حفاظت شده و پارک های ملی دوربین نصب شده است. استفاده از پهپاد برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست هم به طور آزمایشی شروع شده است. 
در ابتدای دولت یازدهم حکم اعدام هشت محیط بان صادر شده بود که با اقدامات صورت گرفته حکم 6 محیط بان لغو شده و برای آزادی دو محیط بان دیگر تلاش می کنیم.

/ 1 نظر / 92 بازدید
حقانی

خانم ابتکار شما 15 سال قبل هیچ اقدامی در بهبود شرایط کارکنان انجام ندادید حتی یک پلاک زمین هم اختصاص ندادید در این دو سال قبل هم با 35 درصد افزایش موافقت نکردید شما و عرصه های محیط زیست مدیون کارکنانی هستید که اخیرا بازنشست و با کمترین حقوق و در خانه استیجاری زندگی می کنند لذا مدیران توانمند بعضی از دیستگاهها دو و سه پلاک زمین به کارکنانشا اختصاص دادند جواب دهید که شما یا مدیر استانی کدامک قصور کردید